ELO: 
1,244
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
11-08-19 11:28Starcraftishchefdajeff (1,154)Victory1,231 (+13)
11-07-19 12:03Franklin Lakechefdajeff (1,184)Victory1,216 (+15)
11-05-19 12:06Franklin Lakechefdajeff (1,200)Victory1,200 (+16)