ELO: 
1,192
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
11-29-22 07:23Ice AgeWesley (1,542)Defeat1,196 (-4)
11-29-22 06:21Ice AgeWesley (1,538)Defeat1,200 (-4)