ELO: 
1,245
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
05-13-20 15:51Vantage PointsBenMeyer (1,185)Victory1,231 (+14)
05-13-20 15:41Vantage PointsBenMeyer (1,200)Victory1,216 (+15)
05-04-20 12:19Chess BoardForester (1,200)Victory1,200 (+16)