ELO: 
1,216
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
06-04-19 13:57hi txeprofTxeProf (1,200)Victory1,200 (+16)