ELO: 
1,154
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
06-07-18 18:59Aridwhoami (1,490)Defeat1,158 (-4)
06-07-18 18:58Aridwhoami (1,486)Defeat1,162 (-4)
06-07-18 18:58Aridwhoami (1,481)Defeat1,167 (-5)
06-07-18 18:57Enclavewhoami (1,476)Defeat1,172 (-5)
06-07-18 18:57Aridwhoami (1,471)Defeat1,177 (-5)
06-07-18 18:56Enclavewhoami (1,466)Defeat1,182 (-5)
06-07-18 18:56Aridwhoami (1,460)Defeat1,188 (-6)
06-07-18 18:55Dead Passagewhoami (1,454)Defeat1,194 (-6)
06-07-18 18:55White Deathwhoami (1,448)Defeat1,200 (-6)