ELO: 
1,217
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
03-16-18 13:55archapelagodave50533 (1,216)Victory1,200 (+17)