ELO: 
1,216
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
01-07-21 19:29Subaked PlaneMasterYolk45 (1,200)Victory1,200 (+16)