ELO: 
1,127
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
12-15-20 12:14Dark ForestsJWH123 (1,200)Defeat1,140 (-13)
12-15-20 12:06Dark ForestsJWH123 (1,185)Defeat1,155 (-15)
12-15-20 12:01Sidewinder IIJWH123 (1,169)Defeat1,171 (-16)
12-14-20 15:38Dark Forestspriorco (1,234)Defeat1,185 (-14)
12-14-20 15:34Sidewinder IIpriorco (1,219)Defeat1,200 (-15)