ELO: 
1,225
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
10-17-17 17:19EnclaveShizuwolf5 (1,132)Victory1,213 (+12)
10-17-17 17:06EnclaveShizuwolf5 (1,145)Victory1,200 (+13)