ELO: 
1,216
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
08-03-19 04:07Sandy StraightSkyjones (1,200)Victory1,200 (+16)