ELO: 
1,216
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
10-23-20 08:29전략적 계획 1v1kiwi080302 (1,200)Victory1,200 (+16)