ELO: 
1,097
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
07-21-18 03:07Sand BarYeetBoi420 (1,295)Defeat1,105 (-8)
07-20-18 12:57Sand BarYeetBoi420 (1,286)Defeat1,114 (-9)
07-20-18 03:27Sandy StraightYeetBoi420 (1,277)Defeat1,123 (-9)
07-19-18 12:36White DeathYeetBoi420 (1,267)Defeat1,133 (-10)
07-19-18 12:20Sandy StraightYeetBoi420 (1,256)Defeat1,144 (-11)
07-19-18 10:10Winter SolsticeYeetBoi420 (1,244)Defeat1,156 (-12)
07-19-18 08:43arctic mountainsYeetBoi420 (1,231)Defeat1,169 (-13)
07-19-18 08:22AridYeetBoi420 (1,216)Defeat1,184 (-15)
07-19-18 05:17two oasis'sYeetBoi420 (1,200)Defeat1,200 (-16)