ELO: 
1,216
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
08-03-19 13:52Sandy Straightkabo88 (1,200)Victory1,200 (+16)