ELO: 
1,198
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
04-26-21 12:01Chess Boardbounty (1,814)Defeat1,199 (-1)
04-26-21 11:50Chess Boardbounty (1,812)Defeat1,200 (-1)