ELO: 
1,178
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
07-30-18 14:30EnclaveHotBoy (1,619)Defeat1,180 (-2)
07-30-18 14:15EnclaveHotBoy (1,617)Defeat1,182 (-2)
06-25-18 14:27EnclaveHotBoy (1,593)Defeat1,185 (-3)
06-25-18 14:09EnclaveHotBoy (1,590)Defeat1,188 (-3)
06-25-18 14:01EnclaveHotBoy (1,587)Defeat1,191 (-3)
06-25-18 13:42EnclaveHotBoy (1,584)Defeat1,194 (-3)
06-25-18 13:38EnclaveHotBoy (1,581)Defeat1,197 (-3)
06-25-18 13:33EnclaveHotBoy (1,578)Defeat1,200 (-3)