ELO: 
1,216
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
04-06-23 20:28PathwaysNakata (1,200)Victory1,200 (+16)