ELO: 
1,216
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
05-22-23 15:41Choke Pointmanishmanmany (1,200)Victory1,200 (+16)