ELO: 
1,303
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
07-21-18 03:07Sand BarDragon123 (1,105)Victory1,295 (+8)
07-20-18 12:57Sand BarDragon123 (1,114)Victory1,286 (+9)
07-20-18 03:27Sandy StraightDragon123 (1,123)Victory1,277 (+9)
07-19-18 12:36White DeathDragon123 (1,133)Victory1,267 (+10)
07-19-18 12:20Sandy StraightDragon123 (1,144)Victory1,256 (+11)
07-19-18 10:10Winter SolsticeDragon123 (1,156)Victory1,244 (+12)
07-19-18 08:43arctic mountainsDragon123 (1,169)Victory1,231 (+13)
07-19-18 08:22AridDragon123 (1,184)Victory1,216 (+15)
07-19-18 05:17two oasis'sDragon123 (1,200)Victory1,200 (+16)