ELO: 
1,217
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
09-15-18 00:23Sandy StraightH2OHeroBooty (1,229)Victory1,200 (+17)