ELO: 
1,231
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
09-12-20 20:59Aridc00kiecrumbs (1,184)Victory1,216 (+15)
09-12-20 20:29Aridc00kiecrumbs (1,200)Victory1,200 (+16)