ELO: 
1,199
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
08-10-19 10:41VincTnTzok30031 (1,200)Defeat1,216 (-17)
08-10-19 10:14Starcraftishnobeaten (1,200)Victory1,200 (+16)