ELO: 
1,194
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
05-26-18 15:55AridHotBoy (1,586)Defeat1,197 (-3)
05-26-18 15:48AridHotBoy (1,583)Defeat1,200 (-3)
05-25-18 15:38Aridbounty (1,416)Defeat1,207 (-7)
05-25-18 15:21Enclavebounty (1,408)Defeat1,215 (-8)
05-25-18 13:21AridzDOGEz (1,182)Victory1,200 (+15)