ELO: 
1,243
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
06-12-18 22:35Aridmwca (1,170)Victory1,230 (+13)
06-12-18 20:40Aridmwca (1,185)Victory1,215 (+15)
06-12-18 11:50Aridmwca (1,201)Victory1,199 (+16)
06-12-18 11:13Aridmwca (1,184)Defeat1,216 (-17)
06-11-18 23:48Aridmwca (1,200)Victory1,200 (+16)