ELO: 
1,222
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
04-15-19 14:15-666-lejzi (1,325)Victory1,200 (+22)