ELO: 
1,229
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
03-08-18 09:37Aridwildchild1500 (1,169)Victory1,215 (+14)
03-08-18 09:05Aridwildchild1500 (1,184)Victory1,200 (+15)