ELO: 
1,188
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
07-29-18 09:52EnclaveHotBoy (1,614)Defeat1,191 (-3)
07-27-18 15:14EnclaveHotBoy (1,611)Defeat1,194 (-3)
07-27-18 15:05EnclaveHotBoy (1,608)Defeat1,197 (-3)
07-27-18 15:04EnclaveHotBoy (1,605)Defeat1,200 (-3)