ELO: 
1,231
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
05-20-20 13:02AridAgent_Stinky (1,184)Victory1,216 (+15)
05-20-20 09:07WastelandAgent_Stinky (1,200)Victory1,200 (+16)