ELO: 
1,183
Match History: 
TimeMapOpponentResultELO Change
09-25-20 17:27Utopian DesertKupidBoy3000 (1,183)Defeat1,200 (-17)